BABY's-Kinderen

Lees meer

Volwassenen

Lees meer

Zwangeren

Lees meer

home

Vanaf 11 mei is mijn praktijk weer geopend. Iedereen kan een afspraak maken. Maar wel moet u op het moment van de afspraak 24 uur vrij zijn van klachten die zouden kunnen wijzen op corona, denk o.a. aan keelpijn, koorts en kuchen. Is er iemand binnen uw huishouden positief getest op corona? Ook dan moet u 14 dagen zoveel mogelijk thuisblijven en mag u geen afspraak maken.

Vanwege het corona virus heb ik op advies van het RIVM, het NRO en de NVO verscherpte maatregelen genomen voor het behandelen van mijn patiënten.

Deze maatregelen zijn:

  1. Wanneer er sprake is van één van de volgende klachten moet de behandeling worden uitgesteld. Het maakt niet uit als dit op het laatste moment gebeurd, hier worden ook geen kosten voor in rekening gebracht:

- .koorts,

-  verkoudheidsklachten,

-  hoesten, kuchen of niezen

-  kortademigheid

-  keelpijn

-  hoofdpijn

-  branderige ogen

-  moeheid

-  verminderde reuk en/of smaakvermogen

-  je ziek voelen en/ of diarree

-  recent (huiselijk) contact hebt gehad met een bewezen Covid-19 patiënt.

  1. Bij binnenkomst graag uw handen desinfecteren. Deze staat klaar in de wachtkamer. Als er iemand in de wachtkamer zit wordt U verzocht buiten te wachten.
  2. Houd U aan het advies om tenminste 1,5 meter afstand te houden. Dit is met name belangrijk in de wachtkamer.
  3. Kom alleen naar uw afspraak. Een kind mag begeleid worden door 1 ouder/ verzorger.
  4. In de wachtkamer zijn geen tijdschriften en speelgoed aanwezig. U kunt voor uw kind altijd eigen speelgoed meenemen.
  5. Betalingen zijn op dit moment alleen via de pin mogelijk. De pinautomaat wordt na ieder gebruik gereinigd.
  6. Deurkrukken, (wachtkamer-)stoelen en kapstok worden frequent gereinigd.
  7. Ik werk met beschermende middelen die voldoen aan de eisen zoals gesteld door het RIVM.
  8. Er worden geen handen gegeven.

Indien u twijfelt, of vragen heeft kunt u altijd contact met mij opnemen.


Osteopathie is een manuele geneeswijze die op zoek gaat naar een functioneel bewegingsverlies ergens in het lichaam en tracht deze met milde technieken en zachte manipulaties te herstellen.

Het bewegingsverlies kan zich voordoen op het niveau van het bewegingsapparaat maar ook op het niveau van organen en de schedel.
Osteopathie gaat in zijn onderzoek en behandeling uit van een 4-tal principes:

Eén van de belangrijkste principes in de osteopathie is dat men het lichaam als eenheid beschouwt en benadert. Zo bestaat er een wederzijdse interactie tussen de 3 grote systemen:

Het pariëtale systeem ( botten, spieren, gewrichten en omliggende gewrichtsbanden, zenuwen, bloedvaten en omliggende vliezen )
Het viscerale systeem ( alle organen en hun omgevende vliezen )
Het craniale systeem ( schedel, heiligbeen, ruggenmerg, hersenen en omliggende vliezen )

Deze 3 systemen houden elkaar onderling in evenwicht. Is het evenwicht verstoord geraakt door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, operatie, zwangerschap, stress, slechte voedingsgewoonten enz., dan kan het lichaam klachten gaan vertonen. Omdat ieder lichaam beschikt over enige vorm van compensatie hoeft men niet direct na een bepaalde stress component klachten te krijgen. Vaak wordt het lichaam pas "ziek" als meerdere stress componenten samenkomen en de compensatie mogelijkheden van het lichaam uitgeput geraken. Dan is het de taak van de osteopaat om zoveel mogelijk stress componenten op het lichaam vrij te maken zodanig dat het lichaam zijn eigen natuurlijke balans kan terug vinden.

De osteopaat kijkt dus ook niet alleen naar de plaats waar de klachten zich bevinden, maar bekijkt en behandelt het gehele lichaam. Hij gaat proberen de oorzaak van de klachten te achterhalen. Zo kan het zijn dat er bij rugklachten een darm of misschien een nier in hun beweging gestimuleerd moeten worden. Of dat er bij een baby met darmkrampjes een schedelbasis behandeld moet worden om een zenuw vrij te maken die de darmwerking beïnvloedt, welke bij de geboorte in verdrukking is gekomen. Door de betrokken structuren hun oorspronkelijke beweging terug te geven herstelt lokaal de doorbloeding en heeft het weefsel de kans zich te herstellen. De osteopaat geneest niet, maar zet het lichaam aan en geeft het de kans om zelf te herstellen. Dit is het zelfregulerend vermogen.

Soms kunnen houdings- en bewegingsadviezen, alsmede voedingsadviezen en leefregels een onderdeel uitmaken van de behandeling.